Đột dập hơi 14 dao Xingfa hệ lùa 93 – Fenstek

  • KT :350mmx350mmx720mm
  • Trọng lượng 82kg                                                                   
  • Số lượng dao : 11+3 kẻ nhảy dao  .